Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.

Czytaj więcej na www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Wzór formularza odstąpienia od umowy/zwrotu towaru.

- Adresat:
Galan Polska Dawid Drak
ul. Żwirki i Wigury 54, 37-700 Przemyśl

Numer telefonu: +48 723 277 658 | Adres e-mail: kontakt@galanpolska.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ZWROT TOWARU

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
....................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
....................................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
....................................................................................................

- Adres konsumenta(-ów):
....................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
....................................................................................................

- Data:
....................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Czytaj więcej w regulaminie.