Oferta

Elektryczne kotły elektrodowe (jonowe)

Kotły elektrodowe do systemów grzewczych „Galan” (Ochag, Geyser, Vulkan) to grzejniki przepływowe, co od razu daje przewagę nad innymi urządzeniami grzewczymi. Proces nagrzewania chłodziwa w kotłach elektrodowych Galan zachodzi z powodu jego jonizacji, tj. rozszczepienie cząsteczek chłodziwa na jony naładowane dodatnio i ujemnie, które przemieszczają się odpowiednio do elektrody ujemnej i dodatniej z częstotliwością prądu sieciowego, uwalniając energię, tj. proces podgrzewania chłodziwa przebiega bezpośrednio, bez „pośrednika” (na przykład elementu grzejnego). Komora jonizacyjna, w której odbywa się ten proces, jest niewielka, więc następuje gwałtowne nagrzewanie chłodziwa. Czynnikiem grzewczym jest specjalna ciecz na bazie glikolu etylenowego lub wody przygotowana zgodnie z instrukcją. W obu przypadkach płyn chłodzący ma obliczoną przewodność elektryczną, co pozwala na doprowadzenie kotła do jego mocy znamionowej. Opór elektryczny chłodziwa, w zależności od jego temperatury, spada wraz z jego nagrzewaniem, wzrastają prądy i kocioł osiąga określoną moc.

Automatyzacja firmy „Galan” pozwala konsumentowi nie tylko ustawić żądaną temperaturę grzejników czy temperaturę powietrza w pomieszczeniu, ale także automatycznie zmieniać ją przez całą dobę w zależności od potrzeb, włączając i wyłączając kocioł za pomocą termostat pokojowy „Salus”. Teraz nasi klienci mogą również zdalnie sterować kotłem za pomocą aplikacji mobilnej (iOS/Android) modułu Galan GSM.

Kotły elektrodowe są ekonomiczne ze względu na wiele czynników, zarówno ze względu na zasadę działania, jak i możliwości automatyzacji.

Osobliwością kotłów elektrodowych Galan jest ich niesamowita niezawodność, ponieważ po prostu nie ma w nich nic do złamania. Na przykład w przypadku wycieku płynu chłodzącego kocioł po prostu się wyłączy, ponieważ prądy spadną do zera. Automatyzacja zajmie się resztą.